دریافت فایل<فلسفه و اخلاق>

فلسفه و اخلاق فلسفه و اخلاق مشخصات فایل مورد نظر در مورد فلسفه و اخلاق. آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

سه نوع تفكر كه به اخلاق رابطه دارد.

سه دسته از مكتبهای اخلاقی از نظر اعتقادی

1 – مكتب هایی كه معتقد اند مفاهیم اخلاقی از هیچ واقعیتی حكایت نمی كنند. (تحلیل این نظریه)

2 – مكتب هایی كه سرچشمه اخلاق را در طبیعت و خواسته های طبیعی انسان می دانند یا محكوم قوانین طبیعت می شمارد.

مكتب لذت گرایی شخصی

مكتب اپیكوریسم (اشكالات موارد نقص این مكتب)

مكتب منفعت عمومی: (نقد و بررسی و اشكال به این مكاتب)

نقد مكتب عاطفه گرایی (اشكال برای این مكتب)

مكتب تطور گرایی (اشكال بر این نظریه)

مكتب قدرت گرایی (نقد و بررسی و اشكال برای این مكتب)

مكتب ماركسیستی (نقد و بررسی و اشكالات بر این مكتب)

3 – مكاتبی كه ریشه متافیزیكی دارند.

مكتب وجدان (نقد و بررسی و اشكالات بر این مكتب)

مكتب كانت (انتقادات به نظریه كانت)

مكتب انزوا طلبی كلبمیون (انتقاد به این مكتب)

مكتب زهد گرایی رواقیون (اشكال به اعتقادات مكتب رواقیون)