دریافت فایل<تحقیق تشریح ساختمان كلی چند موتور>

تحقیق برق,دانلود تحقیق,كار تحقیقی برق,انواع موتورهای الكتریكی,ساختمان كلی موتورها,انواع كلی موتورها,تحقیق موتورها,موتور چیست,درو موتور,موتور پله ای,موتور آسنكرون,موتور سنكرون,سرو موتور تحقیق تشریح ساختمان كلی چند موتور مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق تشریح ساختمان كلی چند موتور. آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

ساختمان كلی موتورهای پله ای
بطور كلی عملكرد موتورهای پله ای به صورت تبدیل یكسری پالسهای دیجیتال به تغییر زاویه مناسب با آن پالسها در روتور می باشد. روتور به ازای هر پالس یك پله دوران می نماید و اگر این پالسها به طور پیاپی به موتور اعمال شوند روتور به صورت پیوسته دوران خواهد كرد.
موتورهای فوق قابلیت دوران در هر دو جهت را دارا می باشند و به علت نوع ساختمانشان دارای مزایا و معایبی هستند كه در زیر به آنها می پردازیم.
مزایا
1- این موتورها بطور لحظه ای قابلیت توقف دارند بدون اینكه اینرسی دورانی منجر به چرخش چند دور اضافه گردد.
2- فرمانهای حركت برای موتور دیجیتال بوده لذا به راحتی می توان آنها را توسط گیتهای منطقی و یا میكروپروسسور كنترل كرد.
3- نیاز به فیدبكهای گران قیمت و پیچیده برای كنترل دور و یا وضعیت (تاكومتر و چرخ دنده و ...) ندارند.
4- كوپل ماكزیمم همواره به بار وارد می شود.
5- موتورهای پله ای مسئله كموتاسیون زغالها را ندارند.
معایب
1- حداكثر سرعت كاری این موتورها كم می باشد.
2- در حركت آرام دارای Over Shoot می باشند.
با وجود این معایب در صورتیكه تغذیه سیستم به صورت مناسبی انجام شده و مشخصات موتور با موقعیت و شرایط كاری تطبیق داده شود امكان هرگونه خطا در این موتورها به صفر خواهد رسید.
طبق یك دسته بندی می توان موتورهای پله ای را به دو دسته Unipolar و Bipolar تقسیم كرد كه در نوع Unipolar‌ جهت جریان سیم پیچها تنها در یك جهت بوده و در Bipolar جهت جریان دو طرفه می باشد
روش تحریك پله كامل ( Full Step )
با توجه به شكل زیر در این روش در هر لحظه دو سیم پیچ در حالت تحریك می باشند.
استفاده از این روش خصوصا در فركانسهای پایین و حالت Start – Stop پاسخ بهتری خواهد داشت و گشتاور بیشتری ایجاد می نماید. در این روش با هر تغییر حالت در تحریك فازها موتور یك پله دوران خواهد نمود.
روش تحریك نیم پله ( Half Step )
در این روش قبل از تحریك سیم پیچ دوم در یك فاز سیم پیچ اول قطع می گردد. به همین دلیل در بعضی از حالات تنها یكی از سیم پیچها در حالت تحریك می باشد. این نحوه عملكرد باعث می شود كه روتور در یك زاویه بین دو حالت پایدار بایستد و زاویه هر پله نصف می گردد. بنابراین با این روش می توان دقت موتورهای پله ای را افزایش داد. این روش در فركانسهای پایین نسبت به حالت قبل كوپل كمتری ایجاد می نماید ولی در سرعتهای بالاتر تقریبا كوپلهای یكسان دارند.